Living Wildlife

levering en herroeping

Betaling

Nadat wij uw bestelling ontvangen hebben, ontvangt u een email met uitnodiging tot betaling. Het bedrag dient binnen de 7 dagen overgemaakt te worden per bankoverschrijving.

Levering

De meeste producten kunnen per briefpost verstuurd worden. Indien dit niet het geval is (bv T-shirts) staat dit bij het product vermeld. In dat geval wordt de gehele bestelling per pakket verstuurd.

KOSTEN

Briefpost: De verzendkost bedraagt € 1,07 per bestelling.

Pakket: € 5,60 per bestelling.

TERMIJN

Alle producten worden op bestelling gemaakt. Wij proberen de bestelling zo snel mogelijk af te handelen, maar gelieve rekening te houden met een termijn tot 7 dagen om uw bestelling te verwerken en te maken na ontvangst van betaling. Houd er rekening mee dat het voor de T-shirts tot 14 dagen kan duren om de bestelling te maken.

De levertermijn van Bpost briefpost bedraagt tot 3 werkdagen.

De levertermijn van Bpost pakketdienst bedraagt 1 werkdag.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking retourneren.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken via het contactformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetaald, na ontvangst van het product. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

© 2023 Living Wildlife

Theme by Anders Norén